Friday, June 6, 2008

Kampong Ayer

my friends out there, maybe u guys pernah betanya, kenapa Kampong Ayer ne jadi salah satu tempat tarikan pelancong asing. well, see this, then u'll find out why u have to go to that place. org kampong ayer suka kana gambar. thankiuu guys =D
sudah dapat? =) pasal org kampong ayer SPORTING =)

No comments: